Laerskool Voorpos
Ons sal antwoord op jou roepstem

Mediasentrum

Organiseerder: Me A vd Walt

Laerskool Voorpos is bevoorreg om steeds ‘n mediasentrum te hê, al word ook as voltydse klaskamer gebruik. Dis veral tydens pouses wat die mediasentrum ‘n miernes van bedrywighede is. Sommige leerders kom ontspan met ‘n storieboek of blaai deur ‘n feiteboek, maar dis meesal leerders wat hulle boeke terugbring en weer uitneem. Sommige soek natuurlik na daardie broodnodige inligting vir ‘n taak.

Om al die ratte glad te laat loop, word daar gebruik gemaak van die hulp van 20 medialeiers. Hierdie medialeiers moet elke pouse behoorlik bontstaan om in almal se behoeftes te voorsien.

Ons is gedurig besig om nuwe voorraad aan te koop, en die onderwysassistent help om die boeke aan te wins en te administreer. Dis altyd iets om na uit te sien! Die voorraad kan natuurlik net aangevul word, indien die nodige fondse beskikbaar is en daarvoor bedank ons die beheerliggaam wat die begroting goedkeur.

Lees is ook nie iets wat sommer net met jou gebeur nie. Jy moet doelbewus besluit om te lees. Jy moet dit DOEN en tot aksie oorgaan. Hierdie aksie lei tot vaardighede soos besluitneming (hou ek van die boek), bewuswording (ander plekke, ander kinders met ander probleme) en ontdekking (ontdek nuwe dinge, nuwe woorde, nuwe gewaarwordings). Lees ontwikkel natuurlik jou woordeskat! Kom besoek die mediasentrum tydens pouses en kyk wat ons vir jou kan bied. Onthou net altyd dat jy die boeke net leen – dit moet binne twee weke weer teruggebring word.