Eksamenrooster

KWARTAAL 2 2018

   Datum

Graad 4

Graad 5

Graad 6

Graad 7

Dinsdag

22 Mei

-

-

-

NW Kwartaaltoets

Woensdag

23 Mei

-

-

-

Aardrykskunde

Donderdag

24 Mei

-

-

-

Tegnologie

Dinsdag

29 Mei

NW/Teg

Geskiedenis

Wiskunde - Skool se vraestel

Geskiedenis

Woensdag

30 Mei

-

-

-

EBW

Donderdag

31 Mei

Wiskunde

Wiskunde

Geskiedenis

Wiskunde

Vrydag

1 Junie

Afrikaans Taalleer

Engels Language

Afrikaans Taalleer

Afrikaans

Maandag

4 Junie

PSW

Aardrykskunde

NW/Teg  

Skool se vraestel

NW

Dinsdag

5 Junie

Engels Language

Afrikaans Taalleer

Aardrykskunde

Engels

Woensdag

6 Junie

Aardrykskunde

NW/Teg

PSW

LO

Donderdag

7 Junie

Geskiedenis

PSW

Engels

Dept. vraestel

KK

Maandag

11 Junie

-

-

Wiskunde

Dept. vraestel

-

Woensdag

13 Junie

-

-

NW/ Teg

Dept. vraestel

-