GRAAD 5

DINSDAG 29 MEI: GESKIEDENIS

 

Module 2

·        Eenheid 3 bl. 33 – 34

Module 4

·        Eenheid 1 bl. 54 – 57

·        Eenheid 2 bl. 58 - 66

Nuwe woorde word gevra as definisies

DONDERDAG 31 MEI: WISKUNDE

 

·        Datahantering bl. 34 - 39

·        Inhoud en volume bl. 48 – 50

·        Heelgetalle bl. 56 – 57

·        Optel en aftrek (kort metode)

·        Gewone breuke bl. 64 - 69

·        Lengte bl. 70 – 74

·        Vermenigvuldiging (kort metode)

·        Eienskappe van 3D- voorwerpe bl. 82 - 87

Slegs werk en aktiwiteite wat in klas behandel en gedoen is, is van toepassing en sal in die toets gevra word.

VRYDAG 1 JUNIE: ENG LANGUAGE

 

1.   Countable and uncountable nouns – textbook p. 11 DBE p. 9, 80

2.   Articles textbook p. 12

3.   Proper nouns - textbook p.16

4.   Punctuation textbook p.16 exercise 17 (Capital letters, commas, exclamation marks, full stops, question marks.) p. 85

5.   Personal pronouns – textbook p.19

6.   Prefixes (extra worksheets + textbook p. 25)

7.   Modal verbs – textbook p. 27, 98

8.   Adverbs textbook p. 26

9.   Antonyms (opposites) – textbook p. 33, 78

10. Prepositions textbook p. 37

11. Comparative adjectives textbook p. 49 and degrees of comparison – textbook p. 69; DBE p. 59, 73

12. Adjectives – textbook p. 54, 90, 95

13. Comparisons – textbook p. 56

14. Irregular verbs textbook p. 58

15. Future tense – textbook p. 81, 98

16. Past tense – extra notes

17. Verbs – textbook (regular verbs) p. 93, 47 (top of the page)

18. Connecting words - textbook p. 44, 101

19. Apostrophes – DBE p. 59

 

MAANDAG 4 JUNIE: AARDRYKSKUNDE


Module 1     - Eenheid 1 bl. 8-10

                               - Eenheid 3 bl. 16-18

Module 2     - Eenheid 1 bl. 38-40 

                               - Eenheid 2 bl. 41-43 

                               - Eenheid 3 bl. 44-46 

                               - Eenheid 4 bl. 47-50

Alle nuwe woorde en Aktiwiteite in skrif is belangrik.

 

DINSDAG 5 JUNIE: AFRIKAANS HUISTAAL - TAALLEER

 

 1. Woordsoorte
 2. Tyd: verlede, hede, toekoms. Moet sin kan oorskryf      in ander tyd.
 3. Ontkennende tyd – skryf sin oor in ontkennende tyd.
 4. Trappe van vergelyking – ken reël  (voeg by -er      en -ste)
 5. Brei sin uit deur bv. bywoord of byvoeglike naamwoord      by te voeg.
 6. Basis, voor- en agtervoegsel van ʼn woord
 7. Meervoude van woorde
 8. Verkleinwoorde van woorde
 9. Verdeel woorde in lettergrepe en sê of dit oop of      geslote lettergrepe is.

 

WOENSDAG 6 JUNIE: NW/TEG

 

 • Bl. 78 – 196 (dit lyk baie maar daar is BAIE aktiwiteite      tussenin)
 • Voedselketting en lewensiklusse Bl. 78-94
 • Bl. 80. Fotosintese
 • Voedselkettings bl. 86-90 - Weet hoe ʼn      voedselketting werk
 • Lewensiklus van die plant bl. 103 en mense se      lewensiklus Bl. 107
 • Metale en nie-metale (eienskappe van metale en      nie-metale is baie belangrik) Bl. 122-133
 • Vergelyking van metale en nie- metale Bl. 136
 • Gebruike van metale (spesiale eienskappe en gebruike      van metale Bl. 140-149 +156
 • Verwerking van materiale - kombineer stowwe Bl.      164-168
 • Verwerkte materiale Bl. 188 - 196

 

DONDERDAG 7 JUNIE: PSW

 

Kwartaal 1 se werk

·        Eenheid 1- bl. 3

·        Eenheid 4 - bl. 7

·        Eenheid 7 - bl. 12

·        Eenheid 10 - bl. 16 

·        Eenheid 13 – bl. 21

·        Eenheid 15 – bl. 25

·        Eenheid 21 – bl. 33

·        Eenheid 24 - bl. 37

Kwartaal 2 se werk

·        Eenheid 1 – bl. 49

·        Eenheid 4 – bl. 53

·        Eenheid 7 – bl. 58

·        Eenheid 10 - bl. 62

NB: leer die sleutelwoorde op die gegewe bladsye.

Jy hoef nie die leesaktiwiteite te leer nie. Net die werk op die gegewe bladsye.