GRAAD 6

DINSDAG 29 MEI: WISKUNDE Skool-vraestel

Ter voorbereiding van die verpligte departementele vraestel wat die 13de Junie geskryf word, word daar van die leerders verwag om alle werk wat in kwartaal 1 en 2 behandel is baie deeglik te ken. Hierdie geld vir skriftelike werk asook werk in die handboek. Die skool-vraestel dien as ‘n formele punt vir hierdie kwartaal en word in berekening gebring vir die leerder se kwartaalpunt.

 

DONDERDAG 31 MEI: GESKIEDENIS

Kwartaal 1:

Eenheid 3: Mapungubwe                                                                                  Bl. 26-31

Eenheid 5: Europese ontdekkingsreisigers in Asië in die tyd van

Mapungubwe.                                                                                                      Bl. 34

 

Kwartaal 2:

Eenheid 1: Redes vir Europese ontdekkingsreise                                         Bl. 52-59

Eenheid 2: Handel en die maak van wyn                                                    Bl. 60-64

 

Alle definisies

 

VRYDAG 1 JUNIE: AFRIKAANS - TAALLEER

Handboek:

Tref met taal bl. 2, 38, 62, 74, 86, 98

Basisvorme bl. 7, 55

Klankgrepe en lettergrepe bl. 7, 20

Koppelteken en deelteken bl. 9

Voegwoorde bl. 21

Alfabetiese volgorde bl. 21

Leestekens en skryftekens bl. 31, 45

Voornaamwoorde bl. 32

Sinsoorte bl. 33

Direkte en indirekte rede bl. 44

Voor- en agtervoegsels, afleidings, samestellings, nuutskeppings bl. 55

Homonieme en homofone bl. 56

Tussenwerpsels bl. 56

Hooftelwoord bl. 56

Rangtelwoord bl. 56

Ontkenning bl. 57, 80

Aandagstreep en kommapunt bl. 57

Deelwoorde bl. 67

Bywoorde bl. 68

Aksenttekens bl. 69

Afkortings en akronieme bl. 69, 81

Enkelvoudige, saamgestelde en veelvoudige sinne bl. 92-93, 105

Voorsetsels bl. 93

Simplekse en komplekse bl. 103

Meervoude en verkleining bl. 104 – 105

 

Skrif:

Manlik en Vroulik

Versamelname

 

Wit boekie:

Selfstandige naamwoorde bl. 11-12

Voornaamwoorde bl. 14-15

Byvoeglike naamwoorde bl.12-13

Bywoorde bl. 17-18

Werkwoorde bl.13-14

Voorsetsels bl. 16

Telwoorde bl. 17

Deelwoorde bl. 10-11

Ontleding van sinne bl. 6-7

Ontkenning bl. 5-6

Direkte en indirekte rede bl. 2

 

MAANDAG 4 JUNIE: NW/TEG - Skool-vraestel

Ter voorbereiding van die verpligte departementele vraestel wat die 13 de Junie geskryf word, word daar van die leerders verwag om alle werk wat in kwartaal 1 en 2 behandel is baie deeglik te ken. Hierdie geld vir skriftelike werk asook werk in die handboek. Die skool-vraestel dien as ‘n formele punt vir hierdie kwartaal en word in berekening gebring vir die leerder se kwartaalpunt.

 

DINSDAG 5 JUNIE: AARDRYKSKUNDE

Kwartaal 1

Eenheid 1: Breedteligging en lengteligging                         Bl. 8-12

Eenheid 2: Skaal                                                                                        Bl. 13-15

 

Kwartaal 2

Eenheid 1: Waarom mense handel dryf                                            Bl. 38-40

Eenheid 2: Waarmee mense handel dryf                                         Bl. 41-42

Eenheid 3: Hulpbronne en die waarde daarvan                           Bl. 43-46

Eenheid 4: Billike handel                                                                         Bl. 47-48

 

Alle definisies

 

WOENSDAG 6 JUNIE: PSW

Nie gevallestudies nie. 

Al die bladsye wat gegee is, se sleutelwoorde ook.

Bl.  3, 4, 9, 14, 19, 24, 28, 29, 33, 37, 38, 42, 53, 57, 61, 65, 70, 74, 79, 84, 88.

 

DONDERDAG 7 JUNIE: ENGELS (Departementele vraestel)

Ongelukkig is daar nie ’n afbakening beskikbaar vir die verpligte departementele vraestel nie. Daar word wel van die leerders verwag om alle werk wat in kwartaal 1 en 2 behandel is baie deeglik te ken.

 

MAANDAG 11 JUNIE: WISKUNDE (Departementele vraestel)

Ongelukkig is daar nie ’n afbakening beskikbaar vir die verpligte departementele vraestel nie. Daar word wel van die leerders verwag om alle werk wat in kwartaal 1 en 2 behandel is baie deeglik te ken.

 

WOENSDAG 13 JUNIE: NW/TEG (Departementele vraestel)

Ongelukkig is daar nie ’n afbakening beskikbaar vir die verpligte departementele vraestel nie. Daar word wel van die leerders verwag om alle werk wat in kwartaal 1 en 2 behandel is baie deeglik te ken.