GRAAD 7

WOENSDAG 23 MEI: AARDRYKSKUNDE

Kwartaal 1

Eenheid 1: Plaaslike kaarte en straatkaarte                                                       Bl. 8-15

Eenheid 3: Afstand en skaal                                                                                  Bl. 20-27

 

Kwartaal 2

Eenheid 1: Struktuur van die aarde                                                                      Bl. 68-71

Eenheid 2: Vulkane                                                                                                 Bl. 72-75

Eenheid 3: Aardbewings                                                                                       Bl. 76-83

 

DONDERDAG 24 MEI: TEGNOLOGIE

Hoofstuk 4 Strukture                                                                                               Bl 73-86

Hoofstuk 5: Ondersoek strukturele ontwerpsake                                               Bl 87-95

Die Ontwerpproses                                                                                    Bl 4-13, Bl 98-110

Mini Praktiese Assesseringstaak                                                                            Bl 96-109

Alle ekstra notas en memorandums in die skrif.

 

DINSDAG 29 MEI: GESKIEDENIS

Kwartaal 1:

Eenheid 3: Die stad Timboektoe                                                                           Bl. 50-61

Kwartaaal 2:

Eenheid 1: Wes-Afrika voor die Europese slawehandel                                    Bl. 100-101

Eenheid 2: Slawerny in die suide van Amerika                                                   Bl. 102-113

Eenheid 3: Die impak van trans-Atlantiese slawehandel op slawe                Bl. 114-119

 

DONDERDAG 31 MEI: WISKUNDE

Inhoudarea 1: Telgetalle

•    Verhouding en koers. (Bl. 25 – 27)

Inhoudarea 1: Eksponente

•    Vierkantsgetalle. (Bl. 44 - 45)

•    Vierkantswortels. (Bl. 45 - 46)

•    Derdemagte. (Bl. 46 – 47)

•    Derdemagswortels. (Bl. 47)

•    Bewerkings met eksponente. (Bl. 50 – 51)

Inhoudarea 1: Gewone breuke

•    Ekwivalente breuke, vereenvoudiging van breuke

en uitkanselleer van breuke. (Bl. 96 – 100)

•    Vergelyking van breuke.

•    Optel en aftrek van breuke. (Bl. 102 – 106)

Inhoudarea 3: Meetkunde

•    Hoeke. (Bl. 59 – 61)

•    Gradeboog. (Bl. 61 – 66)

•    Sirkels. (Bl. 67 – 70 en 86 – 88)

•    Konstruksie van lyne. (Bl. 70 – 72)

 

•    Bogenoemde uiteensetting is slegs ’n aanduiding van waar die werk in die handboek gevind kan word. Daar word van die leerders versoek om alle werk tussen bl. 1 en 106 te ken, aangesien die leerder oor alles getoets word.

 

•    NB! Indien ’n leerder nie ’n gradeboog of passer vir die toets by hom het nie, sal hy/sy nie al die vrae kan beantwoord nie.

 

•    Ekstra klasse sal oor die volgende paar weke op Maandae vanaf 15:00 – 16:00 aangebied word.

 

WOENSDAG 30 MEI: EBW

·        Bl. 28 - 72

·        Kyk na kernwoorde (Bl 193 – 196)

·        Goedere en dienste (waar verbruiker en produsente inkom) begin op Bl. 28-30

·        Hoe om goed te herwin Bl. 31

·        Entrepreneurskap –Formele en informele sektor (Bl. 34-36) en voor – en nadele van formele en informele sektor (Bl. 39-40)

·        Soort ondernemings (Bl. 37-38)

·        Finansiële geletterdheid - rekenkundige begrippe (Bl.56-61), inkomste en uitgawes EN persoonlike netto waarde (Bl.64-72), spaargeld en beleggings EN begrotings

 

 

VRYDAG 1 JUNIE: AFRIKAANS BEGRIPSTOETS EN TAALLEER

Weet die volgende uit n leesstuk:

Ø Hoofgedagtes uit ‘n leesstuk. Bl 5-6.

Ø Karakters. Bl 32.

Ø Teikenmark: vir wie die stuk geskryf is. Bl 97.

Ø Manipulerende taalgebruik- Hoe kan ‘n advertensie 'n leser manipuleer

Ø Spotprent- Lyftaal  - boodskap

Ø Letterlik of figuurlik (Denotasie of Konnotasie) Bl 8 + 93 + 124.

Ø Emosies in ‘n prentjie (gesigsuitdrukking)

 

Taalleer:

Ø Intensiewe vorme.

Ø Verlede-, teenwoordige- en toekomende tyd.

Ø Sinonieme, Antonieme, Homonieme, Homofone en Paronieme. Bl 102-103.

Ø Basisvorme- Die basis waarvan 'n woord afgelei is. Bl 25-26.

Ø Afleidings, voor en agtervoegsels.

Ø Samestellende afleiding.

Ø Samestelling.

Ø Basisvorme.

Ø Werkwoorde + Deelwoorde. Bl62-63.

Ø Trappe van vergelyking. Bl 7-8.

Ø Leestekens en Woordsoorte. Bl 107 + 116 + 128.

Ø Klankgrepe + Lettergrepe: wat is die verskil. Bl 16-17.

Ø Idiome.

Ø Skryf ‘n sin in die ontkenning neer.

 

MAANDAG 4 JUNIE: NW

Kennisafdeling 1: Lewe en lewende dinge (Kwartaal 1)

Lewe en lewende dinge: Bl. 2-4; 6-12

Summatiewe assessering: Bl. 17-18

Biodiversiteit: Bl. 22-32

Summatiewe assessering: Bl. 34-35

Variasie: Bl. 56

 

Kennisafdeling 2: Materie en materiale (Kwartaal 2)

Skeiding van mengsels:  Bl. 74-77

Sure, basisse en neutrale: Bl. 86-90

Summatiewe assessering: Bl. 90-91

Die Periodieke Tabel: Bl. 92-94

Summatiewe assessering: Bl. 100

 

NB: Leer die definisies van die woorde aan die kant van die bladsye. Hierdie definisies kan ook heelagter in jou handboek gekry word.

Onthou om ook die uitdeelstukke wat in skrifte geplak moet wees, deur te gaan.

 

DINSDAG 5 JUNIE: ENGLISH FAL COMPREHENSION AND LANGUAGE

1.   Indirect (reported) speech – p 92 and notes in file

2.   Plural of words - know the rules (see notes in file)

3.   Use of the apostrophe – p 107

4.   Prepositions - see notes on parts of speech in file

5.   Simple, compound and complex sentences – see notes in file

6.   Adjectival and adverbial clauses – see notes in file and worksheet done on 8 May in class workbook

7.   Male, female and young of animals (see list in file)

8.   Collective nouns

(Only the following: a team of athletes; a party of friends; a congregation of worshippers; a flock of tourists; a class of students)

9.   Passive voice – see p 106

10. Base words, prefixes and suffixes – p 65

11. Abbreviations (see list in file)

12. Parts of speech (see notes in file)

13.  Features of poetry (see notes in file)

 

WOENSDAG 6 JUNIE: LO

Ø Positiewe persoonlike eienskappe. (Strategieë) Bl. 9; 11; 12; 15.

Ø Wat ek moet doen om met begrip te lees. Bl 44-46.

Ø Groepsdruk- Wat sê ek as my vriend voorstel ons moet iets verkeerd doen. Bl 32-41.

Ø Kinderbeskerming. Bl 86-87.

Ø Wat is die:

§ Sunlight huis

§ Kinderlyn

§ Jes Foord-stigting

Ø Beroepskeuse. Bl 94-97.

Ø Mishandeling van gesinne. Bl 78.

Ø Tegnieke om jou geheue te verbeter. Bl 48-49.

Ø Hoe leer ek om te onthou.Bl 48-49.

Ø Leesmetodes. Bl 44.

Ø Wat is skandering van 'n teks en intensiewe lees. Bl 46.

Ø Onderhandelingsvaardighede. Bl 26.

Ø Hoe om jou regte en verantwoordelikhede self toe te pas. Bl 67-68.

Ø Pas jou kennis van dreigende en gevaarlike situasies toe. Bl 80-83.

 

DONDERDAG 7 JUNIE: KK

DONDERDAG 7 JUNIE: KK

KUNS

Bl.  225, 227, 228, 229, 232, 233, 236, 244, 248

 MUSIEK

Bl.  145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 154, 159, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 176