Administrasie

Ons kantoordames is beskikbaar:

Maandae tot Donderdae 07:00 tot 15:00.

Vrydae 07:00 tot 13:40.

Vir afsprake met enige van ons personeel, kontak asb vir Natasha Hauptfleisch (012 332 2354).