Administratiewe personeel

Tersia Botha - Ontvangs, Hoof se sekretaresse & KDP drag

lvp@laerskool-voorpos.co.za


Marie Drotsky - Administrasie & Menslikehulpbronne

inskrywings@laerskool-voorpos.co.zaSharon Smit - Tikster, Noodhulp & Klerebank

tikster@laerskool-voorpos.co.za