Laerskool Voorpos
Ons sal antwoord op jou roepstem

Beheerliggaam 2021 - 2024


Naam

Portefeulje

Callie Visagie

Voorsitter

Jaco Joubert

Tesourier

Brand Dorfling

Akademie

Marius Swart

Hoof

Erika vd Merwe

Kommunikasie en Bemarking

Tonie v/d Westhuizen

Fasiliteite

Eben Kok

Tegnologie

Wilna Bean

Ouerleiding

Eugenie Parker

Sekretaresse

Sharon Smit

Kleuterskool

Dries Swart

Buite-Kurrikuler