Laerskool Voorpos
Ons sal antwoord op jou roepstem

Skoolgeld 2019

Skakelpersoon: Me Adelle Erasmus 

Skoolgeld word oor die eerste elf maande betaal en is maandeliks streng vooruitbetaalbaar. Alle skoolgeld moet opbetaal wees voor of op 1 November 2019

Aantal kinders

 

  

 

Skoolgeld

 

  

 

Rekenaars

 

  

 

KDP

 

  

 

Paaiement  Maandeliks


Een paaiement alles ingesluit betaalbaar voor/op

 

31 Maart 2019

 

Vir 1 Kind

 

  

 

R980

 

  

 

R60

 

  

 

R60

 

  

 

R1 100

 R1 100 x 11   = R12100

R11 700


Vir 2 Kinders

 

  

 

R1 960

 

  

 

R120

 

  

 

R120

 

 

    R2 200   R2 200 x 11  = R24 200

R23 400

 


Vir 3 Kinders

 

  

 

R2 790

 

  

 

R180

 

  

 

  R180

 

  

 

R3 150

 R3 150 x 11 = R34 650

 

 R33 450


Vir 4 Kinders

 

  

 

R3 720

 

  

 

R240

 

  

 

R240

 

  

 

R4 200

 R4 200 x 11 = R46 200

 

 R44 600

 


Gr R per kind

 

  

 

  R1 120

 

  

 

R60

 

  

 

R60

 

  

 

R1 240
 R1 240 x 11 = R13 640 

 

R13 240

 


Gr RR per kind

 

  

 

 R1 120

 

  

 

R0

 

  

 

  R60

 

  

 

R1 180

 R1 180 x 11 = R12 980

 

R12 580

 

  

 


Bankbesonderhede:

ABSA Tjek

90490028

Takkode: 632005

Verwysing: Familiekode

Faks / e-pos bewys van betaling na Adelle 

0123323055 / E-pos finansies@laerskool-voorpos.co.za

Ons het kaart fasiliteite ook beskikbaar.


'n Vrystellingsaansoekvorm moet deur die ouer van die leerder by die kantoor afgehaal word. Daar word vir die ontvangs van die vorm geteken en weer wanneer dit by die kantoor ingedien word.