Skoolgeld 2018

Skakelpersoon: Me Adelle Erasmus 

Skoolgeld word oor die eerste elf maande betaal en is maandeliks streng vooruitbetaalbaar. Alle skoolgeld moet opbetaal wees voor of op 1 November 2018

Aantal kinders

 

  

 

Skoolgeld

 

  

 

Rekenaars

 

  

 

KDP

 

  

 

Paaiement  Maandeliks


Een paaiement alles ingesluit betaalbaar voor/op

 

31 Maart 2017

 

Vir 1 Kind

 

  

 

R910

 

  

 

R60

 

  

 

R60

 

  

 

R1 030

 R1 030 x 11   = R11 30

#R11 130


Vir 2 Kinders

 

  

 

R1 820

 

  

 

R120

 

  

 

R120

 

 

    R2 060 R2060 x 11  = R22 660

#R22 260

 


Vir 3 Kinders

 

  

 

R2 580

 

  

 

R180

 

  

 

  R180

 

  

 

R2 940

 R2 940 x 11 = R32 340

 

 #R31 740


Vir 4 Kinders

 

  

 

R3 440

 

  

 

R240

 

  

 

R240

 

  

 

R3 920

 R3 920 x 11 = R43 120 

 

 #R42 320

 


Gr R per kind

 

  

 

  R1 040

 

  

 

R60

 

  

 

R60

 

  

 

R1 160
 R1 160 x 11 = R12 760  

 

#R12 560

 


Gr RR per kind

 

  

 

 R1 040

 

  

 

R0

 

  

 

  R60

 

  

 

R1 100

 R1 100 x 11 = R12 100

 

#R11 900

 

  

 


Bankbesonderhede:

ABSA Tjek

90490028

Takkode: 632005

Verwysing: Familiekode

Faks / e-pos bewys van betaling na Adelle 

0123323055 / E-pos finansies@laerskool-voorpos.co.za

Ongelukkig het ons geen kaartfasiliteit beskikbaar nie.


'n Vrystellingsaansoekvorm moet deur die ouer van die leerder by die kantoor afgehaal word. Daar word vir die ontvangs van die vorm geteken en weer wanneer dit by die kantoor ingedien word.