Laerskool Voorpos
Ons sal antwoord op jou roepstem

Visie & Missie

Visie

Hier bou ons vir die toekoms


Missie

- Om Christelike waardestelsel, waarbinne opvoeding en onderrig       uitnemend is, te vestig, in stand te hou en uit te bou

- Om met die oog op sinvolle betrokkenheid in die samelewing,           binne die kulturele raamwerk van die gemeenskap groei en               ontwikkeling van die kind te verwesentlik

- Om diens aan die gemeenskap te lewer.