Laerskool Voorpos
Ons sal antwoord op jou roepstem

Visie & Missie

Visie

Hier bou ons vir die toekoms.


Missie

- Om Christelike waardestelsel, waarbinne opvoeding en onderrig uitnemend is, te vestig, in stand te hou en uit te bou.

- Om met die oog op sinvolle betrokkenheid in die samelewing, binne die kulturele raamwerk van die gemeenskap groei en ontwikkeling van die kind te verwesentlik.

- Om diens aan die gemeenskap te lewer.