Laerskool Voorpos
Ons sal antwoord op jou roepstem

Naskool

2019

Inskrywingsvorms is by die kantoor beskikbaar.


Na inskrywing, moet ‘n kalender maand skriftelik kennis gegee word, indien u leerder nie meer van die naskool gebruik gaan maak nie.


 


Dae per week

  

  

Kwartaaliks  gehef

  

  

Maandeliks vooruit betaalbaar

  

  

5

  

  

R1 200

  

  

R437

  

  

4

  

  

R1 150

  

  

R419

  

  

3

  

  

R1 100

  

  

R400

  

  

2

  

  

R1 050

  

  

R382

  

  

1

  

  

R1 000

  

  

R364


Bankbesonderhede:

ABSA Tjek

90490028

Takkode: 632005

Verwysing: Familiekode+NS

Faks / e-pos bewys van betaling na Adelle 

0123323055 / E-pos finansies@laerskool-voorpos.co.zaNaskool Bestuurshoof - Me Ansie Ellis

 

Vakansieskool

 

Ons het ook vakansieskool vanaf 06:30 tot 17:30 teen R 100.00 per dag.  Maak asseblief seker dat u betyds reëlings tref.