Medialeiers

Organiseerder: Dr Joey Fraser

PLIGTE VAN DIE MEDIALEIERS

1.  Elke leier kry 'n bepaalde afdeling in die mediasentrum (rakke met boeke) waarvoor hy/sy verantwoordelik is.

2.   Die rakke wat aan jou toegeken is, moet jy netjies hou.  Pak alle boeke wat by jou naam is weg. Fiksie - alfabeties en vakliteratuur numeries eers en dan alfabeties.

 3.   Jy moet een dag per week jou boeke wegpak. Dit moet op ‘n ander wees as die dag waarop jy aan diens is.

 4.   Jy is ook een dag elke week aan diens in die mediasentrum. Dan moet jy die volgende doen          

Altwee pouses in die mediasentrum wees.

Leerder 1 EN 2  stempel die boeke,

Leerder 3 beweeg tussen die leerders  in die   

mediasentrum en help hulle as daar navrae is.

Leerder 4 staan by die deur, neem die boeke wat  

terugkom,  maak seker dat leerders nie kos inbring nie en kontroleer dat boeke gestempel is en kaartjies uitgehaal is.              

5.   Aan die einde van elke kwartaal moet jy jou rakke kontroleer en seker maak dat alle boeke op die regte plekke staan. Haal boeke wat nie joune is nie, uit en sit dit op die trollie.

6.   Wees pligsgetrou. As jy nie kan kom gedurende ‘n pouse nie, ruil uit. Geniet dit! 

7.   As jy die 3de keer nie opdaag nie, word jy dadelik geskraap as medialeier.


WERKSVERDELING

JUNIOR VAKLITERATUUR

000   - 599  :  Danelle

600 – 799  : Josua

800   -  999 :  Elnique

JUNIOR FIKSIE

A  -  F  :  Nia

G  - L   :  Elri

M - R   :  Chardene

S – Z    : Anje

FIKSIE

A  - E   : Marisa   

F - M  : Ferdinand 

N - R  : Dayde  

S - Z   :  Sean 

VAKLITERATUUR

000  -   538    :  Kayla

539  -   595.7 : Keana

596 – 599       :  Rene  

600   -  629.1  : Raymande

630 – 699        : Mieke

700  -   799      : Lynette

800  -   999      : Carlia

DIENSBEURTE

 Maandag:

·      Danelle Jansen

·      Elnique du Toit

·      Nia Martin

·      Elrie Bosch

 Dinsdag:

·      Chardené Wolfaardt

·      Anje Kriel

·      Marisa Collins

·      Ciara Janeke 

 Woensdag:

·      Anri Neveling

·      Ferdinand Knoetze

·      Dayde Bradley

·      Kayla Ferreira

 Donderdag:

·      Seän van der Westhuizen

·      Keana Wolmarans

·      René Jansen van Rensburg

·      Josua van Rensburg

 Vrydag:

·      Raymande Kapp

·      Mieke van Wyk

·      Lynette Meiring

·      Carlia van der Merwe