Laerskool Voorpos
Ons sal antwoord op jou roepstem

Sindelikheidsleiers

Organiseerder: Katie van der Berg

Om die trotse beeld van Laerskool Voorpos te verseker en bevorder is daar 'n nuwe diensraad hierdie jaar op die been gebring. Die raad bestaan uit graad 6 en 7 leerders. Ons het vir leerders wat nog nie op ander rade dien nie genader om deel van hierdie span te word.

Die pligte van die leerders bestaan uit die volgende:

- Om seker te maak dat die badkamers reg gebruik word

- Aanmeld van enige gebreke / veiligheidsrisiko's

- Om die VLR te ondersteur deur ekstra oë en ore te wees

Die doel van die raad is nie alleenlik om polisieman te speel nie maar ons hoop om vir die leerders te leer van verantwoordelikheid, stiptelikheid en leierseinskappe te bevorder.