Laerskool Voorpos
Ons sal antwoord op jou roepstem

Mini-Tennis

Organiseerder Me E Venter

Seisoen: Derde kwartaalOefentye:

Graad 1 - Maandae en Woensdae 13:50 - 14:20 en word behartig deur Me M Thuynsma en Me N Snyman.

Graad 2 - Dinsdae en Donderdae 13:50 - 14:20 en word behartig deur Me M Coertze en Me D van Jaarsveld.

Graad 3 - Dinsdae en Donderdae 13:50 - 14:20 en word behartig deur Me E Venter en Me D Badenhorst.

Graad RR en R begin die derde kwartaal met oefening. Oefentye is 13:20 - 13:50 en word behartig deur Me J Coetzer en Me M Lourens.

Addisionele oefening word behartig deur Me. Cornelia du Plooy (buite-afrigter) skakel haar op 082 496 9878.