Laerskool Voorpos
Ons sal antwoord op jou roepstem

Mini-Tennis

Organiseerder Me E Venter

Seisoen:Oefentye:

Graad 2 - Dinsdae 13:30 tot 14:00

Graad 3 - Dinsdae 14:00 tot 14:30

Oefening word behartig deur Me. Cornelia du Plooy en Mnr Inus Daneel.

Graad RR, R en ander Graad 1 tot Graad 3's begin die derde kwartaal met oefening. Oefentye sal in die derde kwartaal gegee word.

Briewe