Laerskool Voorpos
Ons sal antwoord op jou roepstem

Nuusbriewe


Laerskool Voorpos se voorkeurkommunikasie-metode is elektronies. Dus sal u alle skrywes (uitsluitende die met skeurstrokies) per e-pos ontvang. . Indien u 'n hardekopie verlang, kan u slegs die kantoor verwittig en daar sal dan aan die leerder 'n hardekopie voorsien word. Maak asseblief seker dat u kontakbesonderhede ten alle tye op datum is.


Voorpos Nuusbriewe

Kwartaal 4ROOIMIER

Hiermee ons rooimier uitgawe vir die 3de Kwartaal.  Ons is baie trots om hierdie elektroniese weergawe met julle te deel.  Geniet hom.