Laerskool Voorpos
Ons sal antwoord op jou roepstem

Nuusbriewe


Laerskool Voorpos se voorkeurkommunikasie-metode is elektronies. Dus sal u alle skrywes (uitsluitende die met skeurstrokies) per e-pos ontvang. Dit sal ook op die Webblad en die skool se Toepassing beskikbaar wees. Indien u 'n hardekopie verlang, kan u slegs die kantoor verwittig en daar sal dan aan die leerder 'n hardekopie voorsien word. Maak asseblief seker dat u kontakbesonderhede ten alle tye op datum is.


SAALOPENING


Voorpos Nuusbrief 26 Aug 2019 


ROOIMIER

Hiermee ons rooimier uitgawe vir die 2de Kwartaal.  Ons is baie trots om hierdie elektroniese weergawe met julle te deel.  Geniet hom.

 Rooimier  Kwartaal2 2019