Laerskool Voorpos
Ons sal antwoord op jou roepstem

Nuusbriewe


Laerskool Voorpos se voorkeurkommunikasie-metode is elektronies. Dus sal u alle skrywes (uitsluitende die met skeurstrokies) per e-pos ontvang. . Indien u 'n hardekopie verlang, kan u slegs die kantoor verwittig en daar sal dan aan die leerder 'n hardekopie voorsien word. Maak asseblief seker dat u kontakbesonderhede ten alle tye op datum is.


Voorpos Nuusbriewe

Voorpos Omsendbriewe

 

Kwartaal 1 2020

Kwartaal 1 en 2 2020

 ROOIMIER

Hiermee al ons rooimier uitgawes vir 2019.  Ons is baie trots om hierdie elektroniese weergawes met julle te deel.  Geniet hom.