Nuusbriewe

003276


Laerskool Voorpos se voorkeurkommunikasie-metode is elektronies. Dus sal u alle skrywes (uitsluitende die met skeurstrokies) per e-pos ontvang. Dit sal ook op die Webblad en die skool se Toepassing beskikbaar wees. Indien u 'n hardekopie verlang, kan u slegs die kantoor verwittig en daar sal dan aan die leerder 'n hardekopie voorsien word. Maak asseblief seker dat u kontakbesonderhede ten alle tye op datum is.


SAALOPENING 2018
 

 

 

ROOIMIER UITGAWE NOU ELEKTRONIES!!!!

Hiermee ons rooimier uitgawe vir die 2de Kwartaal.  Ons is baie trots om hierdie elektroniese weergawe met julle te deel.  Geniet hom.