Laerskool Voorpos
Ons sal antwoord op jou roepstem

Nuusbriewe

Laerskool Voorpos se voorkeurkommunikasie-metode is elektronies. Dus sal u alle skrywes (uitsluitende die met skeurstrokies) per e-pos ontvang. . Indien u 'n hardekopie verlang, kan u slegs die kantoor verwittig en daar sal dan aan die leerder 'n hardekopie voorsien word. Maak asseblief seker dat u kontakbesonderhede ten alle tye op datum is.


Voorpos Nuusbriewe

Voorpos Omsendbriewe

Kleuterskool

 

Kwartaal 1 2020

Kwartaal 2 - 4


 


Afbakenings Gr 4 -7


ROOIMIER 2019

Hiermee al ons rooimier uitgawes vir 2019.  Ons is baie trots om hierdie elektroniese weergawes met julle te deel.  Geniet die leesstof.

 


ROOIMIER 2020